ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι. ΚΟΥΚΑ

Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Βιογραφικό


Εν ενεργεία δικηγόρος από το 2010, απόφοιτος του Εθνικού
Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2007, με άριστη γνώση αγγλικής και καλή
γνώση γαλλικής. Ασκούσα το επάγγελμα από το 2008 ως ακούμενη δικηγόρος και εν
συνεχεία ως μαχόμενη δικηγόρος ενασχολούμενη με υποθέσεις γενικής δικηγορίας σε
Αθήνα και επαρχία. 

Αλέξη Παυλή 28, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλ. 210 6930593, Fax 216 7004945

693 2766220

natkouk@yahoo.gr